Wat is Financial Lease?

Financial lease uitgelegd

Financial lease is een leasevorm waarbij je direct economisch eigenaar van het voertuig wordt. De leasemaatschappij fungeert bij financial lease als kredietverstrekker. Daarbij dient het voertuig als onderpand. Je kunt direct over het voertuig beschikken maar bent gedurende de gehele periode van de leaseovereenkomst ook verantwoordelijk voor de kosten van gebruik, wegenbelasting, verzekering en onderhoud alsmede het economisch risico.

Wat is financial lease?

Als je niet direct de aanschaf van een voertuig zoals een personenauto of bedrijfswagen kunt of wilt betalen, kun je naast een geldlening ook kiezen voor huren, huurkoop, shortlease, operational lease of financial lease. Als je het liefst direct eigenaar van het voertuig wilt worden, dan kun je overwegen om tot financial lease over te gaan. Bij financial lease dient het voertuig, net als bij een hypotheek, als onderpand. Je bent dan meteen economisch eigenaar van het voertuig. Vanwege het onderpand is het zogenaamde juridisch eigendom in handen van de leasemaatschappij tot je, na afloop van het leasecontract, alle kosten hebt voldaan.

Zo werkt het!

Je kiest een bedrijfswagen of personenauto uit bij een autobedrijf. Het staat je daarbij helemaal vrij om te onderhandelen over de aanschafprijs en een eventuele inruil. Daarna wordt er contact gelegd met de leasemaatschappij en komen aspecten als looptijd, aanbetaling en slottermijn aan de orde. Die factoren bepalen in grote lijnen de hoogte van de maandtermijn, die je iedere maand gedurende de looptijd van het leasecontract dient te voldoen. Als jij en de leasemaatschappij het met elkaar eens zijn over alle voorwaarden, wordt er een leasecontract opgesteld. Zodra deze overeenkomst is getekend wordt het voertuig op jouw naam gezet en kun je er vrijelijk over beschikken.

Direct eigenaar

Doordat je direct economisch eigenaar van het voertuig bent, ben je ook verantwoordelijk voor zaken als houderschapsbelasting, onderhoud en verzekering. Dat onderhoud kun je, uiteraard wel gebonden door de bijbehorende bepalingen in de leaseovereenkomst, geheel naar eigen inzicht uit laten voeren. Ook kun je het voertuig laten voorzien van belettering of een bedrijfswageninrichting. Bovendien kun je, als je ondernemer bent, gebruik maken van dezelfde aftrekposten als bij de normale aanschaf van een auto voor jouw bedrijf.

De voordelen van financial lease

Omdat je bij financial lease direct economisch eigenaar van het voertuig bent, heb je meer vrijheid met betrekking tot het gebruik en onderhoud van het voertuig. Je kunt de wagen bijvoorbeeld laten voorzien van een belettering of bedrijfswageninrichting. Ook ben je, in tegenstelling tot operational/private lease, niet gebonden aan een maximaal aantal kilometers wat je per jaar mag rijden. Je kunt ook jouw oude auto inruilen en een aanbetaling en/of slottermijn afspreken. Als je ondernemer bent heb je daarnaast nog een aantal voordelen. Je kunt niet alleen alle kosten voor onderhoud en gebruik maar ook de rente, die deel uitmaakt van het maandelijkse leasebedrag, als kostenpost opvoeren zodat deze aftrekbaar is van de belasting. Ook kun je de betaalde BTW terugvorderen en in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Bovendien kun je op deze manier een personenwagen of bedrijfsauto aanschaffen zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de liquiditeit van jouw bedrijf. Kortom:

  • Direct economisch eigenaar;
  • Meer vrijheid m.b.t. gebruik en onderhoud;
  • Rente en andere kosten zijn voor ondernemers aftrekbaar;
  • Tussentijds boetevrij aflossen;
  • Betaalde BTW terug te vorderen.

Voorwaarden financial lease

Bij ieder contract horen rechten en verplichtingen. Bij het afsluiten van een leasecontract voor financial leasing is het belangrijk om goed op de voorwaarden te letten. Hierin wordt niet alleen het nodige bepaald over onderhoud en economisch risico, maar ook over het onderpand. Net als bij een hypotheek, dient het voertuig als onderpand. Als je de maandelijkse termijn niet meer zou kunnen betalen terwijl een groot deel van de totale schuld nog niet is voldaan, heeft de leasemaatschappij meestal het recht om het voertuig op te eisen.

Financial lease berekenen

De hoogte van het maandelijkse leasebedrag is afhankelijk van een groot aantal factoren. Bepalende factoren zijn onder meer de hoogte van het te financieren bedrag, de actuele rente en de looptijd van de leaseovereenkomst. De hoogte van het te financieren bedrag wordt bepaald door de aanschafprijs min de eventuele inruil, aanbetaling en slottermijn. Als je ondernemer bent, kun je de looptijd ook koppelen aan de te verwachten afschrijvingstermijn. Ook jouw kredietwaardigheid is een factor waar de leasemaatschappij rekening mee dient te houden. Omdat het een financieringsvorm betreft, is er in het maandelijkse leasebedrag naast de aflossing ook een bedrag voor de rente opgenomen.

Bekijk hier de financial lease calculator of bekijk het lease aanbod van 123Lease.nl.